top of page

Park Studio - Algemene Voorwaarden

Annulering
 

Elke annulering moet ten minste 24 uur van tevoren worden gedaan. Wordt een boeking binnen minder dan 24 uur vanaf de start van een boeking geannuleerd moet een annuleringsbedrag van 50% worden betaald. Wordt de boeking op de dag zelf geannuleerd moet een annuleringsboete van 100% worden betaald. Wanneer u zelf artiesten geboekt heeft bent u verantwoordelijk voor de planning en betaling, inclusief eventuele cancellation fee. Planning en betaling van en aan artiesten kan via Park Studio worden geregeld.


Rechten


Alle rechten voor muziek gebruik blijven eigendom van Park Studio tot betaling voor de productie is voldaan. Alle rechten voorbehouden.


De synchronisatie toestemming heeft betrekking op het samenvoegen van een fonogram met eerder opgenomen uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars en heeft geen betrekking op de naburige rechten van de betrokken rechthebbenden (uitvoerende kunstenaars en fonogrammenproducent(en) met betrekking tot het verveelvoudigen en/of (‘lineair’) uitzenden, openbaar maken door middel van doorgeven via de kabel of langs andere weg en ‘directe injectie’ (in een kabelnetwerk), inclusief gratis ‘catch-up’, van het filmwerk waarin de geluidsopname van de uitvoering(en) is of wordt opgenomen, voor zover deze rechten in het betreffende territorium door een collectieve beheersorganisatie worden uitgeoefend. Een ieder die het filmwerk aldaar openbaar maakt en daardoor de geluidsopnamen van de opgenomen uitvoeringen verveelvoudigt en openbaar maakt door middel van (‘lineair’) uitzenden, openbaar maken door middel van doorgeven via de kabel of langs andere weg of ‘directe injectie’ (in een kabelnetwerk), is aan de betreffende collectieve beheersorganisatie een billijke vergoeding verschuldigd c.q. dient de toestemming voor die verveelvoudiging en openbaarmaking aldaar bij de betreffende collectieve beheersorganisatie te verwerven”. Opdrachtnemer is hiertoe aangesloten bij Sena en Buma/Stemra.

bottom of page